Poradie šampionátu  :  Letný seriál RC AMK 2023
Section  :  Formula [1:10 FORMULA]
Pretek č.  Pretek Dátum Spracované Počítané
Letný seriál RC AMK 2023 #1 06.05.2023 - 06.05.2023 Áno Áno
Letný seriál RC AMK #3 24.06.2023 - 24.06.2023 Áno Áno
Letný seriál RC AMK 2023 #4 15.07.2023 - 15.07.2023 Áno Áno
Letný seriál RC AMK 2023 #5 19.08.2023 - 19.08.2023 Áno Áno

Poradie  Jazdec Body Zamknuté Preteky Č. 1 Č. 2 Č. 3 Č. 4 Č. 5 Č. 6 Č. 7
Škorupa Miroslav sen. 150 0 3 [0] - / - - / - 50 / 0 50 / 0 50 / 0 - / - - / -
Odaloš Marek sen. 46 0 1 [0] - / - - / - - / - 46 / 0 - / - - / - - / -